ขั้นตอนการสมัคร เปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ Oinvest

ขั้นตอนที่1
- คลิก เพื่อสมัครเปิดบัญชีจริงกับ Oinvest ดูรีวิวโบรกเกอร์ Oinvest ข้อดี ข้อเสีย คลิก

- เมื่อคลิกลิงค์ขึ้นมาแล้ว คุณจะเจอกับหน้าต่างนี้ ให้คลิกตรงที่ “ CREATE LIVE ACCOUNTขั้นตอนที่ 2
( กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ) > คลิกในช่องสี่เหลี่ยมทั้งสองช่อง > คลิก “ Start Nowขั้นตอนที่ 3
เมื่อมายังหน้านี้ ให้คุณข้ามขั้นตอนการฝากเงินไปก่อน คลิกตรง “ Not Now


ขั้นตอนที่ 4
การอัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตน และที่อยู่อาศัย > เลือกประเภทเอกสารและแนบไฟล์เอกสาร เมื่อเสร็จแล้ว คลิกตรง “ CONTINUE

*** เอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวตน ( เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง )
- บัตรประชาชน (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)
- หนังสือเดินทาง
- ใบอนุญาตขับขี่ (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)

*** เอกสารที่ใช้ในการยืนยันที่อยู่ ( เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง )
- ใบเสร็จค่าสาธารณูประโภคเดือนล่าสุด เช่น บิลค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า หรือค่าโทรศัพท์
- ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร
- เอกสารทางการใดๆ ที่มีชื่อและที่อยู่ของท่าน

ข้อควรทราบ: ชื่อในเอกสารหลักฐานการพิสูจน์ตัวตน ต้องตรงกับชื่อในเอกสารหลักฐานที่อยู่ เอกสารต้องเป็น ชื่อของคุณ และวันที่ออกเอกสาร ต้องไม่เกิน 6 เดือน

*** ตรวจสอบคุณภาพของเอกสารเพื่อให้ทางระบบสามารถเห็นภาพและอ่าน ข้อความทั้งหมดในรูปได้อย่างชัดเจน แนะนำเป็นไฟล์ PDF หรือ JPG

 


ขั้นตอนที่ 5
การสมัครเปิดบัญชีประสบความสำเร็จ คลิกตรง “ CLIENT AREA

ขั้นตอนที่ 6
เมื่อเข้าสู่พื้นที่สมาชิก คลิกตรง “ View/Edit my profile

 

ขั้นตอนที่ 7
คลิกตรง “ Edit ” หลังจากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบสมบูรณ์ ( เป็นภาษาอังกฤษ ) > กด SAVE

ขั้นตอนที่ 8
จะมีรหัสผ่านในการ Log in เข้าบัญชีมาให้คุณผ่านทางอีเมล์ ในขั้นตอนตรงนี้คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านตามที่คุณตั้งขึ้นมาเองได้ โดยนำรหัสผ่านที่ทางโบรกส่งมา กรอกลงในช่องแรก ถัดมาช่องที่สอง กรอกรหัสผ่านใหม่ที่คุณตั้งขึ้นมาเอง ถัดมาช่องที่สาม กรอกยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง เมื่อเสร็จแล้ว คลิกตรง “ SAVE

 

ขั้นตอนที่ 9
เสร็จเรียบร้อย สำหรับขั้นตอนการสมัครเปิดบัญชีเทรดจริงกับทางโบรกเกอร์ Oinvest ใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป ภายใน 2 ชั่วโมง หรือไม่เกิน 1 วันทำการ