ขั้นตอนและวิธีการถอนเงินผ่าน Internet Banking ของธนาคารไทย

วิธีถอนเงิน AxiTrader


1. Login เข้าเว็บไซต์ คลิกตรง “ เข้าสู่ระบบ

 

2. Login โดยใช้ เลขที่บัญชีเทรด MT4 และรหัสผ่าน (หากเป็นลูกค้าใหม่ เลขที่ MT4 และรหัสผ่านจะ ถูกส่งให้ทางอีเมล์ )3. เลือก “ Withdraw Funds ” > กดเลือกบัญชีที่ต้องการถอนเงินออก > เลือกยอมรับข้อตกลง " I agree to the following "

 

4. เลือกวิธีการถอนเงินเป็นไทยบาท THB ตามสัญลักษณ์ ถัดมาคลิกตรง “ Submit Withdrawal Request

 

5. กรอกรายละเอียดเลขที่บัญชีธนาคาร หากเป็นการถอนครั้งแรก ต้องเลือกเพิ่มบัญชีธนาคาร หรือ “ Add New ” > ชื่อเจ้าของบัญชีธนาคาร (ต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อในบัญชีเทรด) > เลขที่บัญชีธนาคาร (Account Number) > Swift Code ของธนารคารที่ลูกค้าใช้บริการ > บันทึกรายละเอียดธนาคาร (Save Bank) เพื่อลดระยะเวลาการกรอกข้อมูลในการถอนครั้งต่อไป

 

6. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอนเป็นสกุลเงินตามบัญชีเทรด และเลือก re-calculate เพื่อดูจำนวนเงินที่ จะได้รับเป็นไทยบาท (THB) > ใส่ข้อความเพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของ AxiTrader ทราบในช่อง comment (ถ้ามี) > ตรวจสอบความถูกต้อง และกดส่งรายการแจ้งความประสงค์การถอนเงิน” Submit Withdrawal Request

 

7. เสร็จเรียบร้อยสำหรับขั้นตอนการถอนเงิน อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูล ใช้เวลา 1-2 วันทำการ ยอดเงินทีทำการถอนไปก็จะเข้าสู่บัญชีธนาคารของคุณ

 

"การแจ้งเตือนเรื่องความเสี่ยง: การเทรด Forex หรือ CFD และตราสารอนุพันธ์อื่นๆ นั้นผันผวนสูงและมีความเสี่ยงสูง คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงวัตถุประสงค์การซื้อขาย ระดับประสบการณ์ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีความเป็นไปได้ที่ความสูญเสียจะสูงเกินกว่าเงินลงทุนของคุณ คุณควรลงทุนในระดับที่สามารถรับความสูญเสียได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังในการจัดการความเสี่ยงของคุณ"