ลำ

ดับ 

Broker 

 เงื่อนไขการเปิด

บัญชี Swap Free

ธนาคารไทย

Neteller

Skrill 

เรียกเก็บค่า Swap

เพิ่มเติมหรือไม่ 

 
1 ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ใช้บัตรประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ยืนยันตัวตน

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

ไม่เก็บเพิ่ม 020418 button review forex broker
2

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

Free Swap แค่ 6 วัน 020418 button review forex broker
3

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

ไม่เก็บเพิ่ม 020418 button review forex broker
4

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-0%

ไม่มี ไม่มี

คู่เงินนอกเหนือจาก

คู่เงิน Major เก็บค่าคอมเพิ่ม

020418 button review forex broker
5

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

Free Swap แค่ 7 วัน 020418 button review forex broker
6

สามารถเปิดใช้งาน FBS Swap Free ได้ทุกประเภทบัญชีเทรด ยกเว้นบัญชี ECN

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-2%

ฝาก-0%

ถอน-2% 

ไม่เก็บเพิ่ม 020418 button review forex broker
7

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเมื่อเทรดข้ามคืน และถ้าเปิดข้ามคืนวันพุธถึงวันพฤหัส จะเก็บค่าธรรมเนียม 3 เท่า 020418 button review forex broker
8

- ทุกคนสามารถสมัครได้
- สามารถใช้ได้กับบัญชีทุกประเภท รวมถึงบัญชีทั่วไป บัญชี Adv โดยไม่มี Mark up
- ไม่สามารถรับโบนัทได้

ฝาก-0%

ถอน-0% 

ฝาก-0%

ถอน-0%

 ฝาก-0%

ถอน-0%

-  จะถูกคำนวณตามแต่ละคำสั่งซื้อ รอบการคำนวณจะมีระยะเวลา 14 วัน 020418 button review forex broker
9

 

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

 ฝาก-0%

ถอน-0%

ถ้าเปิดข้ามคืนวันพุธถึงวันพฤหัส

จะเก็บค่าธรรมเนียม 3 เท่า  บัญชี MT5 มีค่าธรรมเนียม

เมื่อเปิดติดต่อกัน 3 คืน และบน cTader จะมีค่า Weekly Roll over

020418 button review forex broker
10

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0% 

ไม่เก็บเพิ่ม 020418 button review forex broker
11 

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

ไม่เก็บเพิ่ม

020418 button review forex broker
 12

 

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

 ฝาก-0%

ถอน-0%

เก็บค่า Swap ค้างคืน 020418 button review forex broker
13 

 

ต้องตั้งค่าบัญชีให้เป็น Swap Free ขณะสร้างบัญชีเทรด

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0% 

จะต้องเสียค่าธรรมเนัยมการถือครองคำสั่งออเดอร์ เมื่อเปิดไว้นานกว่า 3 วัน 020418 button review forex broker
14 

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-2.5%

ถอน-2%

ฝาก-4%

ถอน-4%

ฝาก-4%

ถอน-4% 

ไม่เก็บค่า Swap เพิ่ม แต่จะเก็บค่าคอมมิชชั่น จากออเดอร์ที่่ Swap เป็นบวก

020418 button review forex broker
15 

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0% 

เก็บค่า Swap ค้างคืน

020418 button review forex broker
 16

 HFM

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0% 

เก็บเฉพาะออเดอร์ที่เปิดค้างวัน 020418 button review forex broker
 17

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

 ฝาก-0%

ถอน-0%

ไม่เก็บเพิ่ม

020418 button review forex broker
 18

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

ไม่เก็บเพิ่ม 020418 button review forex broker
 19

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-2%

 ฝาก-0%

ถอน-2%

Standard,Pro ไม่เก็บเพิ่ม

Zero เก็บค่าคอม 0.7 pips ต่อ lot 

020418 button review forex broker
20 

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

 ฝาก-0%

ถอน-0%

ไม่เก็บเพิ่ม

020418 button review forex broker
21 ต้องฝากเงินเกิน $10,000 จึงสามารถขอ Swap Free ได้ 

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

ถ้าหากเป็นบัญชี ECN คิดค่าคอมมิชชั่น $10 ต่อ lot 020418 button review forex broker
22 

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0% 

ไม่เก็บเพิ่ม 020418 button review forex broker
 23

 

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-0%

 

ฝาก-0%

ถอน-0%

 
 

ฝาก-0%

ถอน-0%

 คิดค่าคอมมิชชั่นขึ้นอยู่กับคู่

ประเภทสกุลเงิน และจำนวนล็อตที่เปิด

020418 button review forex broker
24  vantage

สามารถสมัครได้ทุกประเภทบัญชี

ฝาก-0%

ถอน-0%

 
ฝาก-0%

ถอน-0%

 
ฝาก-0%

ถอน-0%

 
เป็นสวอปฟรี  7 วัน/ออเดอร์ ถือยาวเกิน 7 วันเริ่มคิดวันที่ 8 เป็นต้นไป โดยจะคำนวณสวอปทั้งหมดภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 020418 button review forex broker
25

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-2%

 
ฝาก-0%

ถอน-2%

 
 ฝาก-0%

ถอน-2%

คิดค่าธรรมเนียมถ้าเปิดข้ามคืนวันพุธถึงวันพฤหัส  020418 button review forex broker
26

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

 ฝาก-0%

ถอน-0%

 ฝาก-0%

ถอน-0%

 ฝาก-0%

ถอน-0%

ฟรี Swap แค่ 10 วัน  020418 button review forex broker
27

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

 ไม่มี ไม่มี   ไม่มี  เก็บค่า Swap ค้างคืน 020418 button review forex broker
28

ต้องเป็นอิสลาม และ

มีเอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-0% 

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0% 

 ไม่เก็บเพิ่ม

 

020418 button review forex broker
29 140519 gmiedge logo

สามารถเปิดบัญชีได้เลย

ไม่จำกัดศาสนา

 ฝาก-0%

ถอน-0%

 ฝาก-0%

ถอน-0%

 ฝาก-0%

ถอน-0%

ถ้าเป็นบัญชี Ecn จะคิดค่าคอมมิชชั่น 4 %  020418 button review forex broker
30

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-0% 

ฝาก-0%

ถอน-0% 

ฝาก-0%

ถอน-0%

ไม่มีการคิดค่า Swap เพิ่ม แต่จะมีการ คิดค่า admin free ในทุกๆ 7 วัน  020418 button review forex broker
31

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

 ฝาก-0%

ถอน-0% 

  ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0% 

ไม่เก็บเพิ่ม 020418 button review forex broker
32

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

ไม่เก็บเพิ่ม 020418 button review forex broker
33

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

จะต้องเสียค่าธรรมเนัยมการถือครองคำสั่งออเดอร์ เมื่อเปิดไว้นานกว่า 10 วัน 020418 button review forex broker
34

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

มีค่าใช้จ่าย STP มาตรฐานหรือสเปรต ECN RAW ในทุกบัญชีอิสลาม 020418 button review forex broker
35

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเมื่อเทรดข้ามคืน 020418 button review forex broker
36

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเมื่อเทรดข้ามคืน 020418 button review forex broker
37 060618 eightcap logo

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเมื่อเทรดข้ามคืน 020418 button review forex broker
38 100120 icm logo

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

ไม่เก็บเพิ่ม 020418 button review forex broker
39 270521 Fusion Markets Logo

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

ไม่เก็บเพิ่ม 020418 button review forex broker
40 020422 zfx logo

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

ไม่เก็บเพิ่ม 020418 button review forex broker

ฝาก-0%

ถอน-0%

"การแจ้งเตือนเรื่องความเสี่ยง: การเทรด Forex หรือ CFD และตราสารอนุพันธ์อื่นๆ นั้นผันผวนสูงและมีความเสี่ยงสูง คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงวัตถุประสงค์การซื้อขาย ระดับประสบการณ์ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีความเป็นไปได้ที่ความสูญเสียจะสูงเกินกว่าเงินลงทุนของคุณ คุณควรลงทุนในระดับที่สามารถรับความสูญเสียได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังในการจัดการความเสี่ยงของคุณ"