ลำ

ดับ 

Broker 

 เงื่อนไขการเปิด

บัญชี Swap Free

ธนาคารไทย

Neteller

เรียกเก็บค่า Swap

เพิ่มเติมหรือไม่ 

หมายเหตุ  
1 -

-

- - ไม่มีบัญชี Swap Free 020418 button review forex broker
2

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-0%

ไม่มี

คู่เงินนอกเหนือจาก

คู่เงิน Major เก็บค่าคอมเพิ่ม

- 020418 button review forex broker
3

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

ไม่เก็บเพิ่ม - 020418 button review forex broker
4

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

Free Swap แค่ 7 วัน - 020418 button review forex broker
5

ต้องเป็นอิสลาม MT5,ECN ไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่น,

ไม่สามารถใช้ได้เมื่อทำการซื้อขายด้วย Forex Exotic และ CEO

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-2%

ไม่เก็บเพิ่ม - 020418 button review forex broker
6

- ทุกคนสามารถสมัครได้
- สามารถใช้ได้กับบัญชีทุกประเภท รวมถึงบัญชีทั่วไป บัญชี Adv โดยไม่มี Mark up
- ไม่สามารถรับโบนัทได้

ฝาก-0%

ถอน-0%

 

ฝาก-0%

ถอน-0%

-  จะถูกคำนวณตามแต่ละคำสั่งซื้อ รอบการคำนวณจะมีระยะเวลา 14 วัน - 020418 button review forex broker
7 - - - - ไม่มีบัญชี Swap Free 020418 button review forex broker
8

- - - - ไม่มีบัญชี Swap Free 020418 button review forex broker
9

 

ไม่มีเงื่อนไข

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

เมื่อเทรดข้ามคืน และถ้าเปิด

ข้ามคืนวันพุธถึงวันพฤหัส

จะเก็บค่าธรรมเนียม 3 เท่า

- 020418 button review forex broker
10

 

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

ถ้าเปิดข้ามคืนวันพุธถึงวันพฤหัส

จะเก็บค่าธรรมเนียม 3 เท่า  บัญชี MT5 มีค่าธรรมเนียม

เมื่อเปิดติดต่อกัน 3 คืน และบน cTader จะมีค่า Weekly Roll over

- 020418 button review forex broker
11 ไม่มีเงื่อนไข

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

Swap Free แค่ 10 วัน - 020418 button review forex broker
12

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

ไม่เก็บเพิ่ม - 020418 button review forex broker
13 

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

ไม่เก็บเพิ่ม

- 020418 button review forex broker
 14

 

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-2%

ฝาก-0%

ถอน-0%

เก็บค่า Swap ค้างคืน - 020418 button review forex broker
15 

 

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

ไม่เก็บเพิ่ม - 020418 button review forex broker
16 

 

- - - - ไม่มีบัญชี Swap Free สำหรับบัญชีเปิดใหม่ 020418 button review forex broker
17 

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-2.5%

ถอน-2%

ฝาก-4%

ถอน-4%

ไม่เก็บค่า Swap เพิ่ม แต่จะเก็บค่าคอมมิชชั่น จากออเดอร์ที่่ Swap เป็นบวก

- 020418 button review forex broker
18 

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

เก็บค่า Swap ค้างคืน

- 020418 button review forex broker
 19

 

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

เก็บเฉพาะออเดอร์ที่เปิดค้างวัน - 020418 button review forex broker
 20

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

ไม่เก็บเพิ่ม

- 020418 button review forex broker
 21 - - - - ไม่มีบัญชี Swap Free 020418 button review forex broker
 22

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-2%

Standard,Pro ไม่เก็บเพิ่ม

Zero เก็บค่าคอม 0.7 pips ต่อ lot 

 - 020418 button review forex broker
23 

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

ไม่เก็บเพิ่ม

020418 button review forex broker
24  ต้องฝากเงินเกิน $10,000 จึงสามารถขอ Swap Free ได้ 

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

ถ้าหากเป็นบัญชี ECN คิดค่าคอมมิชชั่น $10 ต่อ lot 020418 button review forex broker
25 

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

 
ไม่เก็บเพิ่ม 020418 button review forex broker
26 

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-0%

 

ฝาก-0%

ถอน-2%

 
ไม่เก็บเพิ่ม 020418 button review forex broker
 27

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-ถอน Bank Commission 

 ฝาก - 3.2%-3.7%

ถอน-0%

ไม่เก็บเพิ่ม  020418 button review forex broker
 28

 

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-0%

 

ฝาก-0%

ถอน-0%

 

 คิดค่าคอมมิชชั่นขึ้นอยู่กับคู่

ประเภทสกุลเงิน และจำนวนล็อตที่เปิด

 - 020418 button review forex broker
 29

ฝากเงินขั้นต่ำ $50 เมื่อเงิน

เข้า Wallet สามารถเปิดพอร์ตได้เลย 

 ฝาก-0%

ถอน-0%

ฝาก-0%

ถอน-0%

 
คิดค่า Swap ค้างคืน  020418 button review forex broker
30 

สามารถสมัครได้ทุกประเภทบัญชี

ฝาก-0%

ถอน-0%

 
ฝาก-0%

ถอน-0%

 
เป็นสวอปฟรี  7 วัน/ออเดอร์ ถือยาวเกิน 7 วันเริ่มคิดวันที่ 8 เป็นต้นไป โดยจะคำนวณสวอปทั้งหมดภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป  - 020418 button review forex broker
31  -  -  - ไม่มีบัญชี Swap Free 020418 button review forex broker
32

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-2%

 
ฝาก-0%

ถอน-2%

 
คิดค่าธรรมเนียมถ้าเปิดข้ามคืนวันพุธถึงวันพฤหัส  020418 button review forex broker
33  -  -  -  - ไม่มีบัญชี Swap Free  020418 button review forex broker
34

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

 ฝาก-0%

ถอน-0%

 ฝาก-0%

ถอน-0%

ฟรี Swap แค่ 10 วัน  020418 button review forex broker
35  -  -  - ไม่มีบัญชี Swap Free 020418 button review forex broker
36

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

 ไม่มี ไม่มี   เก็บค่า Swap ค้างคืน  - 020418 button review forex broker
37  -  -  - ไม่มีบัญชี Swap Free 020418 button review forex broker
38

ต้องเป็นอิสลาม และ

มีเอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-0%

 
ฝาก-0%

ถอน-0%

 

 ไม่เก็บเพิ่ม

 

 - 020418 button review forex broker
39 190219 fxgiants logo

ต้องเป็นอิสลาม และ

มีเอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

 ฝาก-0%

ถอน-0%

 
 ฝาก-0%

ถอน-2%

 
ฟรี Swap แค่ 10 วัน  020418 button review forex broker
40 140519 gmiedge logo

สามารถเปิดบัญชีได้เลย

ไม่จำกัดศาสนา

 ฝาก-0%

ถอน-0%

 ฝาก-0%

ถอน-0%

ถ้าเป็นบัญชี Ecn จะคิดค่าคอมมิชชั่น 4 %  020418 button review forex broker
41

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

ฝาก-0%

ถอน-0%

 
ฝาก-0%

ถอน-0%

 
ไม่มีการคิดค่า Swap เพิ่ม แต่จะมีการ คิดค่า admin free ในทุกๆ 7 วัน   - 020418 button review forex broker
42 250419 anzocapital logo

ต้องเป็นอิสลาม และมี

เอกสารยืนยันว่าเป็นอิสลาม

 ฝาก-0%

ถอน-0%

 
  ฝาก-0%

ถอน-0%

ไม่มีการคิดค่า Swap เพิ่ม แต่จะมีการคิดค่า admin free ในทุกๆ 3 วัน   - 020418 button review forex broker

ฝาก-0%

ถอน-0%

"การแจ้งเตือนเรื่องความเสี่ยง: การเทรด Forex หรือ CFD และตราสารอนุพันธ์อื่นๆ นั้นผันผวนสูงและมีความเสี่ยงสูง คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงวัตถุประสงค์การซื้อขาย ระดับประสบการณ์ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีความเป็นไปได้ที่ความสูญเสียจะสูงเกินกว่าเงินลงทุนของคุณ คุณควรลงทุนในระดับที่สามารถรับความสูญเสียได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังในการจัดการความเสี่ยงของคุณ"