ขั้นตอนที่ 1

คลิก เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ fpmarkets > ดูรีวิวโบรกเกอร์ fpmarkets ข้อดีข้อเสีย คลิก
เมื่อคลิกลิงก์ขึ้นมาจะเจอกับหน้านี้ คลิกตรง “ เปิดบัญชีจริง

 

ขั้นตอนที่ 2

แนะนำการลงทะเบียนผ่านทางอีเมล กรอกอีเมลของคุณ เมื่อเสร็จแล้ว คลิก " เริ่มได้เลย "

 

ขั้นตอนที่ 3

กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวลงไปให้ครบถ้วนทุกช่อง เมือเสร็จแล้วคลิก " บันทึกและถัดไป "

 

ขั้นตอนที่ 4

กรอกรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณ ให้ครบถ้วนทุกช่อง เมือเสร็จแล้วคลิก " บันทึกและถัดไป "

 

ขั้นตอนที่ 5

เลือกประเภทบัญชีเทรด, แพลตฟอร์ม, สกุลเงินซื้อขาย, เลเวอเรจ และตั้งค่ารหัสผ่านบัญชีเทรด พร้อมยืนยันรหัสผ่าน เมือเสร็จแล้วคลิก " บันทึกและถัดไป "

 

ขั้นตอนที่ 6

ตอบแบบสอบถาม คลิกยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง เมือเสร็จแล้วคลิก " ยอมรับและบันทึก "

 

ขั้นตอนที่ 7

คลิกตรง " COMPLETE APPLICATION "

 

ขั้นตอนที่ 8

อัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตน และเอกสารยืนยันที่อยู่อาศัย
*** เอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวตน ( เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง )
- บัตรประชาชน
- หนังสือเดินทาง
- ใบอนุญาตขับขี่

*** เอกสารที่ใช้ในการยืนยันที่อยู่ ( เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง )
- ใบเสร็จค่าสาธารณูประโภคเดือนล่าสุด เช่น บิลค่าน้ำ ค่าไฟ หรือค่าโทรศัพท์
- รายการเดินบัญชีธนาคาร ( Statement )

โปรดทราบ : หากบัตรประจำตัวของคุณแสดงที่อยู่ปัจจุบันของคุณ เอกสารหลักฐานที่อยู่แยกต่างหากคือไม่จำเป็น

 

ขั้นตอนที่ 9

ระบบจะเข้าสู่หน้าหลักของบัญชีเทรด เป็นอันเสร็จเรียบร้อยของขั้นตอนการสมัครเปิดบัญชีเทรดกับทางโบรกเกอร์ fpmarkets ซึ่งขั้นตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารที่เราส่งไป ใช้ระยะเวลาภายใน 1 วันทำการ เมื่อเอกสารผ่านการตรวจสอบ บัญชีเทรดก็จะได้รับอนุมัติ

 

ขั้นตอนที่ 10

เมื่อบัญชีเทรดได้รับการอนุมัติ จะมีข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดบัญชีส่งมาให้ผ่านทางอีเมล คุณสามารถตรวจสอบได้ผ่านทางอีเมลของคุณ