โบรกเกอร์ Forex ที่สามารถฝากถอนเงินผ่าน Skrill ได้มีดังนี้

 ลำดับ  Broker  ฝากเงินขั้นต่ำ  ถอนเงินได้สูงสุด

Real

Spread

ค่าธรรมเนียม

1 $100 ไม่จำกัดวงเงินถอน 1.5 ฝาก 0 %
ถอน 0 %
020418 button review forex broker 160418 enter site
2  $1 10,000 USD / ครั้ง
ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 0.6 ฝาก 0 %
ถอน 0 %
020418 button review forex broker 160418 enter site
3  $1 12,000 $ / ครั้ง
ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 0 ฝาก 0 %
ถอน 0 %
020418 button review forex broker 160418 enter site
4 $200 ไม่จำกัดวงเงินถอน  0 ฝาก 0 %
ถอน 0 %
020418 button review forex broker 160418 enter site
5 $5  ไม่จำกัดวงเงินถอน  0.8 ฝาก 0 %
ถอน 0 %
020418 button review forex broker 160418 enter site
6  $250 ไม่จำกัดวงเงินถอน 0.1  ฝาก 0 %
ถอน 0 %
020418 button review forex broker 160418 enter site
7  $10 ไม่จำกัดวงเงินถอน  1.3 ฝาก 0 %
ถอน 0 % 
020418 button review forex broker 160418 enter site
8

$5 10,000 $ 1.2   ฝาก 0 %
ถอน 0 % 

020418 button review forex broker

160418 enter site
9

$100 10,000 $  1.2 ฝาก 0 %
ถอน 0 % 
020418 button review forex broker 160418 enter site
10

 

 $25 ไม่จำกัดวงเงินถอน 1.7  ฝาก 0 %
ถอน 0 %
020418 button review forex broker 160418 enter site
11 $200 100 EUR  0.3 ฝาก 0 %
ถอน 0 %  
020418 button review forex broker 160418 enter site
12 $50 ไม่จำกัดจำนวนถอน 0 ฝาก 0 %
  ถอน 1 %  
020418 button review forex broker 160418 enter site
13  $100 ไม่จำกัดวงเงินถอน 0.1  ฝาก 0 %
  ถอน 0 %  
020418 button review forex broker

160418 enter site

 14

 

$5 ไม่จำกัดวงเงินถอน 1.7 ฝาก 0 %
    ถอน 0 %   
020418 button review forex broker 160418 enter site
15 

 

$1  ไม่จำกัดวงเงินถอน  1 ฝาก 0 %
   ถอน 1 %   
020418 button review forex broker 160418 enter site
16 

 

 $200 ไม่จำกัดวงเงินถอน 0.2  ฝาก 0 %
   ถอน 1 $   
020418 button review forex broker 160418 enter site
17 

$5 ไม่จำกัดวงเงินถอน 0.1

ฝาก 0 %
ถอน 1% 

020418 button review forex broker

160418 enter site

18  ไม่จำกัด ไม่จำกัดวงเงินถอน  0.1  ฝาก 0 %
  ถอน 1 %
020418 button review forex broker

160418 enter site

 19

 

 $5 ไม่จำกัดวงเงินถอน  0.1

ฝาก 0 %
ถอน 0 %

020418 button review forex broker 160418 enter site
 20 Fpmarkets new $100 ไม่จำกัดวงเงินถอน  0.0

ฝาก 0 %
ถอน 0 %

020418 button review forex broker

160418 enter site

 21 $10 ไม่จำกัดวงเงินถอน 1.4 

ฝาก 0 %
ถอน 1 %

020418 button review forex broker 160418 enter site
 22

$5 10,000 $ 1.7 

ฝาก 0 %
ถอน 1%

020418 button review forex broker 160418 enter site
23  $200 ไม่จำกัดวงเงินถอน  0.1

ฝาก 0 %
ถอน 0 % 

020418 button review forex broker

160418 enter site

24  $200 100 EUR 0.3

ฝาก 0 %
ถอน 0 %

020418 button review forex broker 160418 enter site
25   $1 ไม่จำกัดวงเงินถอน 0.4 

ฝาก 2.9 %
ถอน 1 %

020418 button review forex broker 160418 enter site
26   $100 ไม่จำกัดวงเงินถอน  0.4

ฝาก 3.9 %
ถอน 1 %

020418 button review forex broker 160418 enter site
 27 $1.29  300 $ / ครั้ง
ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
0.2 


ฝาก 3.9 %
ถอน 1 % 

020418 button review forex broker 160418 enter site
 28

 $1 ไม่จำกัดวงเงินถอน  1.2  ฝาก 3.9 %
ถอน 1 %
020418 button review forex broker 160418 enter site
29 060618 eightcap logo ไม่จำกัดวงเงินฝาก ไม่จำกัดวงเงินถอน  1.0 ไม่มีค่าธรรมเนียม 020418 button review forex broker 160418 enter site
30 $50 ไม่จำกัดวงเงินถอน  0.9 ฝาก 0 %
 ถอน 0 % 
020418 button review forex broker 160418 enter site
31 $100 ไม่จำกัดวงเงินถอน  1.7 ฝาก 0 %
  ถอน 0 % 
020418 button review forex broker 160418 enter site
32 060618 eightcap logo $100  ไม่จำกัดวงเงินถอน 0.0 ฝาก 0 %
 ถอน 0 % 
020418 button review forex broker 160418 enter site
33 140519 gmiedge logo $2.5 ไม่จำกัดวงเงินถอน 0.1 ฝาก 0 %
 ถอน 0 %
020418 button review forex broker 160418 enter site
34 300419 axitrader logo $1 ไม่จำกัดวงเงินถอน 0.2 ฝาก 0 %
 ถอน 0 %
020418 button review forex broker 160418 enter site
35 141119 thinkmarkets logo $250  ไม่จำกัดวงเงินถอน 0.0 ฝาก 0 %
 ถอน 0 %
020418 button review forex broker 160418 enter site
36 $10 ไม่จำกัดวงเงินถอน 0.0 ฝาก 0 %
ถอน 0 %
020418 button review forex broker 160418 enter site
37 100120 icm logo $50 ไม่จำกัดวงเงินถอน 0.1 ฝาก 0 %
ถอน 0 %
020418 button review forex broker 160418 enter site
38 010312 naga logo $10
ไม่จำกัดวงเงินถอน
0.1 ฝาก 0 %
ถอน 0 %
020418 button review forex broker 160418 enter site
39 270521 Fusion Markets Logo $1 ไม่จำกัดวงเงินถอน 0.0 ฝาก 0 %
ถอน 0 %
020418 button review forex broker 160418 enter site
40 070921 vtmarkets logo $200 ไม่จำกัดวงเงินถอน 0.0 ฝาก 0 %
ถอน 0 %
020418 button review forex broker 160418 enter site
41 $100 ไม่จำกัดวงเงินถอน 0.0 ฝาก 0 %
ถอน 0 %
020418 button review forex broker 160418 enter site
42 020422 zfx logo $15 ไม่จำกัดวงเงินถอน 0.1 ฝาก 0 %
ถอน 0 %
020418 button review forex broker 160418 enter site

"การแจ้งเตือนเรื่องความเสี่ยง: การเทรด Forex หรือ CFD และตราสารอนุพันธ์อื่นๆ นั้นผันผวนสูงและมีความเสี่ยงสูง คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงวัตถุประสงค์การซื้อขาย ระดับประสบการณ์ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีความเป็นไปได้ที่ความสูญเสียจะสูงเกินกว่าเงินลงทุนของคุณ คุณควรลงทุนในระดับที่สามารถรับความสูญเสียได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังในการจัดการความเสี่ยงของคุณ"