คนไทยอยู่ภายใต้ Regulation ไหนบ้าง ?

 ที่  Broker

 Regulation 

ประเทศ

ลิงก์ยืนยันการจดทะเบียน

1   ASIC

Australian

คลิก 020418 button review forex broker 020418 button enter website
2 Finma

switzerland

คลิก 020418 button review forex broker 020418 button enter website
3   IFSC Belize  คลิก 020418 button review forex broker 020418 button enter website
4  PrimusMarkets

Vanuatu

14595  020418 button review forex broker 020418 button enter website
5 IFSC  Belize  คลิก 020418 button review forex broker 020418 button enter website
6   AU  Australian คลิก  020418 button review forex broker 020418 button enter website
7  คนไทย ไม่มี Regulation  - 020418 button review forex broker 020418 button enter website
8

 IFSC Belize  คลิก 

020418 button review forex broker

020418 button enter website
9

 ASIC Australian  คลิก  020418 button review forex broker 020418 button enter website
10

St. Vincent  St. Vincent   19776 020418 button review forex broker 020418 button enter website
11  ASIC Australian  คลิก  020418 button review forex broker 020418 button enter website
12    FSA  เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ 23993  020418 button review forex broker 020418 button enter website
13     SV  Saint Vincent  - 020418 button review forex broker

020418 button enter website

 14

 AU Australian   คลิก 020418 button review forex broker 020418 button enter website
15 

 SCB  Bahamas คลิก  020418 button review forex broker 020418 button enter website
16 

 FSC เกาะ บริติชเวอร์จิน “BVI”  คลิก  020418 button review forex broker 020418 button enter website
17 

 FISC Belize   คลิก 020418 button review forex broker

020418 button enter website

18    FSC   Mauritius  - 020418 button review forex broker

020418 button enter website

 19

 

SV  Saint Vincent & the Grenadine   คลิก 020418 button review forex broker 020418 button enter website
 20    Broker Nord-FX Cyprus   คลิก 020418 button review forex broker

020418 button enter website

 21 SCB   Bahamas คลิก  020418 button review forex broker 020418 button enter website
 22

 

FSA  England  23627IBC2016  020418 button review forex broker 020418 button enter website
23 

 

 FSA Seychelles  SD008  020418 button review forex broker

020418 button enter website

24    FSC    คลิก  020418 button review forex broker 020418 button enter website
25    FSC 

 Belize

คลิก  020418 button review forex broker 020418 button enter website
26    VFSC  Vanuatu  020418 button review forex broker 020418 button enter website
 27   Not Regulated   - 020418 button review forex broker 020418 button enter website
 28

 

 IFSC Belize   คลิก 020418 button review forex broker 020418 button enter website
 29   AFZ  Dubai   คลิก 020418 button review forex broker 020418 button enter website
30     ASIC  Australian 020418 button review forex broker 020418 button enter website
31

 

ASIC   Australian คลิก  020418 button review forex broker 020418 button enter website
32    FSC Belize   - 020418 button review forex broker 020418 button enter website
33 Finacom   Russia คลิก  020418 button review forex broker 020418 button enter website
34  FSA  เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ คลิก  020418 button review forex broker 020418 button enter website
35 VFSC  Vanuatu  คลิก  020418 button review forex broker 020418 button enter website
36  Finma Switzerland  คลิก  020418 button review forex broker 020418 button enter website
37  SCB  บาฮามาส คลิก  020418 button review forex broker 020418 button enter website
38  B.V.I British Virgin Islands  คลิก  020418 button review forex broker 020418 button enter website
39 VFSC   Vanuatu คลิก  020418 button review forex broker 020418 button enter website
40   IFSC  Belize คลิก  020418 button review forex broker 020418 button enter website
41 FSA   เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ คลิก  020418 button review forex broker 020418 button enter website

"การแจ้งเตือนเรื่องความเสี่ยง: การเทรด Forex หรือ CFD และตราสารอนุพันธ์อื่นๆ นั้นผันผวนสูงและมีความเสี่ยงสูง คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงวัตถุประสงค์การซื้อขาย ระดับประสบการณ์ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีความเป็นไปได้ที่ความสูญเสียจะสูงเกินกว่าเงินลงทุนของคุณ คุณควรลงทุนในระดับที่สามารถรับความสูญเสียได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังในการจัดการความเสี่ยงของคุณ"