ขั้นตอนการสมัคร เปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ FIBO Group

 


ขั้นตอนที่1

- คลิก เพื่อสมัครเปิดบัญชีจริงกับ FIBO Group ดูรีวิวโบรกเกอร์ FIBO Group ข้อดี ข้อเสีย คลิก

- เมื่อคลิกลิงค์ขึ้นมาแล้ว คุณจะเจอกับหน้านี้ ให้คุณทำการคลิกตรง “ Open real account ” เพื่อทำการเปิดบัญชี

 


ขั้นตอนที่ 2

กรอกข้อมูลในส่วนนี้ให้ครบถ้วน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

- ชื่อ

- นามสกุล

- อีเมล์

- หมายเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือ

- คลิก Open account

 

 

- คลิก Continue

 

 

ขั้นตอนที่ 3

- คลิก Confiem ประเทศ

 

 

ขั้นตอนที่ 4

- คลิก เครื่องหมาย X

 

 

ขั้นตอนที่ 5

- คลิกตรง Confirm e-mail เพื่อทำการยืนยันอีเมล์

 

 

ขั้นตอนที่ 6

- คลิก Confirm

 

 

- คลิกเปิดข้อความทางโบรกเกอร์ส่งมา

 


- Copy รหัสยืนยัน แล้วนำไปวางในขั้นตอนการยืนยันอีเมล์

 


- คลิกตรง Fill in the profile

 

 

ขั้นตอนที่ 8

ข้อมูลส่วนบุคคล ( กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น )

- นามสกุล

- ชื่อ

- วัน เดือน ปีเกิด

- สัญชาติ

- คลิกเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยม : ฉันไม่ใช่ข้าราชการ

 


ขั้นตอนที่ 9

เอกสารยืนยันตัวตน

- คลิกเลือกประเภทของเอกสาร : พาสปอร์ต หรือ เอกสารอื่น ๆ

- กรอกหมายเลขบัตร

- ออกโดย

- วันที่ทำการออก

ที่อยู่อาศัย

- ประเทศ

- ภูมิภาค

- เมือง

- ที่อยู่

- รหัสไปรษณีย์

 

 

ขั้นตอนที่ 10

รายละเอียดการติดต่อ

- คลิกเลือก ที่อยู่ในการส่งจดหมาย : เช่นเดียวกับที่อยู่อาศัย หรือ อื่น ๆ

- หมายเลขโทรศัพท์บ้าน

- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

- หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน

- เบอร์ แฟกซ์

- อีเมล์

- คลิก Continue

 


ขั้นตอนที่ 11

- คลิกเลือก สถานะอาชีพของคุณ

- คลิกเลือก รายได้ต่อปี โดยประมาณ

 


- ประเภทของกิจกรรม

- คลิกเลือก NO : ตรงคำถาม คุณเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาหรือไม่ ?

- คลิก Continue

 


ขั้นตอนที่ 12

- คลิกเปิดข้อความในอีเมล์

 

 

- Copy ในส่วน Login และ Password เพื่อใช้ในการเข้าระบบอีกครั้ง

 


- คลิกตรง Complete the questionnaire

 

 

ขั้นตอนที่ 13

- คลิกตรง My documents เพื่อทำการยืนยันตัวตน และที่อยู่อาศัย

 

 

ขั้นตอนที่ 14

อัพโหลดเอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวตน

*** หลักฐานที่สามารถใช้ในการยืนยันตัวตนได้ ( เลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่ง ) เช่น

- บัตรประจำตัวประชาชน

- หนังสือเดินทาง

- ใบอนุญาตขับขี่

อัพโหลดเอกสารที่ใช้ในการยืนยันที่อยู่

*** หลักฐานที่สามารถใช้ในการยืนยันที่อยู่ได้ ( เลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่ง ) เช่น

- บิลค่าสาธารณูปโภค อาทิ บิลค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าประปา ค่าโทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ

- รายการเดินบัญชีธนาคาร

*** ใช้ไฟล์ในรูปแบบ *.jpg, *.jpeg, *.gif, or *.pdf ต้องให้เห็น ขอบของเอกสารครบทั้งสี่ด้าน ต้องอัพโหลดในแบบ ภาพสี

*** เป็นการเสร็จสิ้นของขั้นตอนการสมัครเปิดบัญชีกับทางโบรกเกอร์ FIBO Group ซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบและอนุมัติเอกสารของคุณ ใช้เวลาตรงนี้ประมาณ 1-2 วันทำการ เมื่อเอกสารของคุณได้รับการอนุมัติแล้ว คุณสามารถทำการฝากเงินเข้าบัญชีได้ทันที

 

"การแจ้งเตือนเรื่องความเสี่ยง: การเทรด Forex หรือ CFD และตราสารอนุพันธ์อื่นๆ นั้นผันผวนสูงและมีความเสี่ยงสูง คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงวัตถุประสงค์การซื้อขาย ระดับประสบการณ์ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีความเป็นไปได้ที่ความสูญเสียจะสูงเกินกว่าเงินลงทุนของคุณ คุณควรลงทุนในระดับที่สามารถรับความสูญเสียได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังในการจัดการความเสี่ยงของคุณ"