ขั้นตอนการสมัคร เปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ LCG

ขั้นตอนที่ 1

คลิก เปิดบัญชี ดูรีวิวเพิ่มเติม คลิก

เมื่อคลิกลิงค์ขึ้นมาแล้ว คุณจะเจอกับหน้าต่างนี้ ให้คุณทำการ กรอกข้อมูลติดต่อ

- อีเมล์

- ประเทศ

- เบอร์โทรศัพท์


ขั้นตอนที่ 2

กรอกข้อมูลการตั้งค่าบัญชี

- เลือกสกุลเงิน แนะนำเป็น USD

- เลือก แพลตฟอร์ม แนะนำเป็น MetaTrader4

กรอกข้อมูลการสร้างรหัสผ่านของคุณ

- รหัสผ่าน

- ยืนยันรหัสผ่าน

- คลิก ถัดไป


ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลส่วนตัว

- คำนำหน้าชื่อ - ชื่อจริง - นามสกุล

- วัน เดือน ปีเกิด

- สัญชาติ


ขั้นตอนที่ 4

กรอกข้อมูลที่อยู่

- ประเทศ

- บ้านเลขที่

- อำเภอ / เขต

- จังหวัด

- รหัสไปรษณีย์

ขั้นตอนที่ 5

กรอกข้อมูลอาชีพและการเงินพื้นฐาน

- สถานการณ์ทำงาน

- รายได้ประจำปี

- มูลค่าของเงินออมและเงินทุน

- แหล่งที่มาของเงินทุนขั้นตอนที่ 6

คลิกตรง ไม่ ในคำถามทั้ง 2 ข้อ

กรอกข้อมูลประสบการณ์การซื้อขาย : เลือกตอบตามความเป็นจริง

คลิกเลือกประสบการณ์ในวิชาชีพ หลังจากนั้นคลิก ถัดไป


ขั้นตอนที่ 7

คลิกเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมทั้ง 5 ข้อ หลังจากนั้น คลิก ยืนยันขั้นตอนที่ 8

การอัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตน และเอกสารยืนยันที่อยู่

*** หลักฐานที่สามารถใช้ในการยืนยันตัวตนได้ ( เลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่ง ) เช่น

- บัตรประจำตัวประชาชน

- หนังสือเดินทาง

- ใบอนุญาตขับขี่

*** หลักฐานที่สามารถใช้ในการยืนยันที่อยู่ได้ ( เลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่ง ) เช่น

- บิลค่าสาธารณูปโภค อาทิ บิลค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าประปา ค่าโทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ

- รายการเดินบัญชีธนาคาร

*** ใช้ไฟล์ในรูปแบบ *.jpg, *.jpeg, *.gif, or *.pdf ต้องให้เห็น ขอบของเอกสารครบทั้งสี่ด้าน ต้องอัพโหลดในแบบ ภาพสี

- เมื่อแนบไฟล์เอกสารทั้งสองเสร็จแล้ว ให้คลิก ยืนยันการอัพโหลด

เป็นการเสร็จสิ้นของขั้นตอนการสมัครเปิดบัญชีกับทางโบรกเกอร์ LCG ซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบและอนุมัติเอกสารของคุณ ใช้เวลาตรงนี้ประมาณ 1-2 วันทำการ เมื่อเอกสารของคุณได้รับการอนุมัติแล้ว คุณสามารถทำการฝากเงินเข้าบัญชีได้ทันที

"การแจ้งเตือนเรื่องความเสี่ยง: การเทรด Forex หรือ CFD และตราสารอนุพันธ์อื่นๆ นั้นผันผวนสูงและมีความเสี่ยงสูง คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงวัตถุประสงค์การซื้อขาย ระดับประสบการณ์ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีความเป็นไปได้ที่ความสูญเสียจะสูงเกินกว่าเงินลงทุนของคุณ คุณควรลงทุนในระดับที่สามารถรับความสูญเสียได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังในการจัดการความเสี่ยงของคุณ"